หมวดหมู่ : เอกสารการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
หัวข้อ : เอกสารโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
โดย : wiphaphan
อ่าน : 286
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ขอให้ทุกโรงเรียนเดาวโหลดเอกสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อดำเนินการปรับกระบวนการสอน