หมวดหมู่ : รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไตรมาสที่ 2
เรื่อง : รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : wiphaphan
เข้าชม : 1643
จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2564  ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2