ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง : ใน ม่าน หมอก
หัวข้อ "หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
กำกับภาพยนตร์โดย บัณฑิต ทองดี
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง : รพิณ
หัวข้อ "สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้"
กำกับภาพยนตร์โดย ปราโมทย์ แสงศร
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง กลับบ้าน
หัวข้อ "สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ"
กำกับภาพยนตร์โดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง เจ้าชายป้อม
หัวข้อ "สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา"
กำกับภาพยนตร์โดย อรรถพร ธีมากร
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง เปลี่ยน
หัวข้อ "ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ"
กำกับภาพยนตร์โดย บงกช เบญจรงคกุล
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง BANGKOK 2014
หัวข้อ "หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา"
กำกับภาพยนตร์โดย วรเวช ดานุวงศ์
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง 30 Official
หัวข้อ "เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา"
กำกับภาพยนตร์โดย กัลป์ กัลย์จาฤก
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง ความลับของวินัย
หัวข้อ "แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย"
กำกับภาพยนตร์โดย ก้องเกียรติ โขมศิริ
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง คุณธรรม
หัวข้อ "เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส"
กำกับภาพยนตร์โดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง ไอติมแมน
หัวข้อ "สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้"
กำกับภาพยนตร์โดย ภาคภูมิ วงษ์จินดา
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง 2110
หัวข้อ "สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ"
กำกับภาพยนตร์โดย ต้องปอง จันทรางกูร
ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่อง ก้าว
หัวข้อ "สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม"
กำกับภาพยนตร์โดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล