รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21

  •           
  • โดย :guest
  • เข้าชม :1829
  • เมื่อ :8/เม.ย./2563
  • A- A A+
            

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทาโดยคณะอนุกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ตามคาสั่งที่ 102 /2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
7 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 2) การดำเนินงานด้านวิชาการ 3) การดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป 4) การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล 5) การดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 6) การดำเนินงานโครงการตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา เพื่อนาผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563 และ แผนปฏิบัติการ ปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช และเพื่อรายงานการจัดการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสำธารณชน ตามมาตรา 39(4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก คือ

          1. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ
          2. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย
          3. ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
          4. ผลการประเมินความพึงพอใจการนิเทศของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
          5. ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้
          1. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 5 โรงเรียน พบว่า
                   ด้านวิชาการ ผลการพัฒนาในระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2 โรงเรียน ระดับดี 3 โรงเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี
                   ด้านบริหารทั่วไป ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 โรงเรียน ระดับดี 1 โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
                   ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 โรงเรียน
                   ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน ระดับดี 2 โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
          2. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย โรงเรียนในสหวิทยาเขต จำนวน 5 โรงเรียน พบว่ามีโครงการ จำนวน 35 โครงการ ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ พบว่า ระดับคุณภาพ A 4 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.43 ระดับคุณภาพ A 3 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.57
          3. ผลงานดีเด่นวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช จำนวน 5 โรงเรียน พบว่ามีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี 11 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน 4 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 36.40 ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.54 ด้านบริหารงานบุคคล
จำนวน - เรื่อง และ ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.09
          4. ผลการประเมินความพึงพอใจ การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21(ก.ต.ป.น.) โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ที่มีต่อคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. พบว่า ภาพรวม ผู้รับการ
นิเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 5 ครั้ง.


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป