ข่าวประชาสัมพันธ์
15/พ.ย./2564

คลิป VDO ก.ต.ป.น. ระดับดีเด่น โรงเรียนในสังกีด สพม.หนองคาย

 คลิป VDO ก.ต.ป.น. ระดับดีเด่น โรงเรียนในสังกีด สพม.หนองคาย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
13/ก.ค./2564

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ สำหรับ

นำไปพัฒนาศึกษานิเทศก์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
7/มิ.ย./2564

รายงาน ก.ต.ป..น. ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
ข่าวประชาสัมพันธ์
29/มี.ค./2564

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์
21/มี.ค./2564

ร้องเล่น เต้นเพลง พี่หัวดี

โครงการ ประกวดคลิปวีดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมป์ By Pw studio.


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์
21/มี.ค./2564

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ วัยเสี่ยงไม่เลี่ยง พ.ร.บ.

คลิป VDO. สั้นความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม.pwstudio.


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์
21/มี.ค./2564

ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง " พ ร บ ดีป่านนี้ "

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ."   สำนักงาน คปภ.
รางวัลชนะเลิศ
ผลงานของ ทีม PW studio :
สมาชิกในทีม
นายภูวดล ศักดิ์ชาย
นายนิชนันท์ จันทวงศ์
นายศักดิ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์
16/มี.ค./2564

เกียรติบัตร โครงการพัฒนาคุณภารนิเทศฯ 2564

เกียรติบัตร โครงการพัฒนาคุณภารนิเทศฯ 2564

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
13/ธ.ค./2563

นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ PLC สพม.21

นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ PLC สพม. 21


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
19/ก.ย./2563

สพม 21 องค์กรคุณธรรม

เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : admin

Categories