รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
และโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการตามนโยบาย
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   จำนวน ๑๓ โครงการ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ โครงการ โครงการจากงบประมาณหน่วยงานอื่น จำนวน ๕ โครงการ
 
เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย ๔  ประเด็นหลัก คือ
๑ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  ๒๕๖๓
จำนวน  ๑๓ โครงการ
๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ โครงการ
๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานที่สนับสนุน  จำนวน 5 โครงการ
๔. การนำผลการดำเนินไปวางแผนพัฒนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๔
    
การนำผลการดำเนินงานไปวางแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จากปัญหาอุปสรรค และข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีโครงการที่จะต้องดำเนินการให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการ
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
โดยการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ที่นำประเด็นกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  กพร. และมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  มาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา ที่บริหารจัดการโดย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  หน่วยงานทางการศึกษา  องค์กรอื่น ๆ  เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการเป็นวงรอบของการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษานิเทศก์  ซึ่งต้องการได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายที่มีการปฏิบัติทั้งระบบอย่างแท้จริง   มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูงของเขตพื้นที่การศึกษา มีการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน จะเป็นพลังเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  เป็นวัฒนธรรมการทำงานตลอดไป
 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๑   มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.ด้านการดำเนินงาน/โครงการ ควร มีการประเมินผลงานโครงการอย่างเป็นระบบ ด้านความคุ้มค่า 
ผลที่เกิดตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ของฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายสนับสนุน มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด
๒. ด้านการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ควรให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ   มีการเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง
 
 
 
 
 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป