ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.235.184.215     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 912 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย

สานพลังประชารัฐ สพม.นค
สานพลังประชารัฐ สพม.นค
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 

  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
7/มิ.ย./2564 : รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไตรมาสที่ 2
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 17 / )
    รายงานการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2564 : รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไตรมาสที่ 2
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 20 / )
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ม.ค./2564 : รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 268 / )
    รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 257 / )
    เอกสารประกอบการนิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : แผนขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม. 21
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21 ( 302 / )
    แผนขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 1. เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : บุคคลต้นแบบการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ
การนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ( 288 / )
    การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (๒) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (๓) การมีงานทำ – มีอาชีพ (๔) การเป็นพลเมือง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2563 : การบริหารจัดการความรู้ สพม. 21
เอกสารการประชุมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ( 320 / )
    โครงการ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/เม.ย./2563 : รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562
รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562 ( 304 / )
    รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ย./2562 : รายงานการนิเทศฯโดยใช้กระบวนการ PLC
แผนการจัดการเรียนรู้ จากประเด็น PLC ( 398 / )
    แผนการจัดการเรียนรู้ จากประเด็น PLC
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ย./2562 : บทความทางวิชาการ
ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหา นักเรียนเล่นโทรศัพท์ ( 334 / )
    ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหา นักเรียนเล่นโทรศัพท์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>