[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 103.253.75.198     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 893 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[pamoolp28]
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 


  

ข่าวสารทั่วไป
13 โดย : admin
13/ธ.ค./2563     
5 stars ( 5 / 2 )
นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ PLC สพม.21 ( 55 / )
    นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ PLC สพม. 21

อ่านต่อ....
19 โดย : admin
19/ก.ย./2563     
5 stars ( 5 / 2 )
สพม 21 องค์กรคุณธรรม ( 116 / )
    เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


8 เจ้าของ ดร.วชิรดล คำศิริรักษ์
8/เม.ย./2563
3.5 stars ( 3.5 / 2 )

รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21 ( 94 / )
29 เจ้าของ wachi69
29/ม.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

รายงานผลการศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ ( 58 / )
(11/ส.ค./2562) การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( อ่าน : 104 ) เจ้าของ นายจัดสันต์ ภักดีศรี
(11/ส.ค./2562) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ( อ่าน : 100 ) เจ้าของ นายจัดสันต์ ภักดีศรี
(19/ก.พ./2562) การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ( อ่าน : 602 ) เจ้าของ นางรุ่งทิวา คำแฝง
(16/ก.พ./2562) แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( อ่าน : 488 ) เจ้าของ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
(6/ก.พ./2562) รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( อ่าน : 545 ) เจ้าของ สลับ หัดคำหมื่น
สาระ / ความรู้
29 โดย : wiphaphan
29/ก.ค./2563     
5 stars ( 5 / 1 )
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารประกอบการนิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
29 โดย : wiphaphan
29/ก.ค./2563     
5 stars ( 5 / 1 )
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21
แผนขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 1. เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปร
เผยแพร่ download
[ 26/พ.ค./2563 ] test (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย Suriyaphop
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (อ่าน : 17 / ดาวน์โหลด : 8 ) โดย wiphaphan
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย wiphaphan
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wiphaphan
[ 29/พ.ค./2561 ] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21 (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wiphaphan
[ 13/ต.ค../2560 ] เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย wiphaphan
[ 2/มิ.ย./2560 ] มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] ชุดฝึกพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] เอกสารการประชุมถอดบทเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] คู่มือการถอดบทเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
รายงาน COVID-19 ประจำวัน
ebook

Facebook Fanpage


ทำเนียบบุคลากร
ดร.กานนท์ แสนเภา
ผู้อำนวยการ สพม.21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ปฏิทินกิจกรรม
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
คลังแหล่งเรียนรู้
คลังอาชีพ
คลังหลักสูตร
คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบทดสอบ
แบบสำรวจ
แบบวัดแวว
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/มิ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
14 คน
สถิติปีนี้
14 คน
สถิติทั้งหมด
287437 คน
IP ของท่านคือ 103.253.75.198
(Show/hide IP)