[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.175.120.59     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 827 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เงื่อนเชือก โรงเรียนพานพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

เจ้าของผลงาน : นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1089    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  เงื่อนเชือก  โรงเรียนพานพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่
                             การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ผู้ศึกษา                  นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม
ปีที่พิมพ์                2561
บทคัดย่อ
                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง  เงื่อนเชือก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เงื่อนเชือก  โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง เงื่อนเชือก  และ3)  ศึกษาความ
พึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้  เรื่อง เงื่อนเชือก
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กอง  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน  3 หมู่ เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  รวมทั้งสิ้น จำนวน
24 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) จากการจับสลากห้องเรียน  การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (One Group Pretest  Posttest Design)
                 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง เงื่อนเชือก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง เงื่อนเชือก  และแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  เรื่อง  เงื่อนเชือก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t –test)  ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  (Dependent  Samples)
                 ผลการศึกษา  พบว่า 
                      1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง เงื่อนเชือก มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 90.47/81.93
                      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง
เงื่อนเชือก  ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01
                      3.  ความพึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อ
การจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  แบบร่วมมือกันเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง เงื่อนเชือก โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 11/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 11/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 19/ก.พ./2562
      แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 16/ก.พ./2562
      รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 6/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป