[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.239.165.134     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 827 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( 9 / )
    การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ( 6 / )
    บทความทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ( 500 / )
    
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
16/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 372 / )
    เรื่อง แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 Subject: Approach
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 452 / )
    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา (1) ผลการดำเนินการตามกร
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
6/ธ.ค./2561 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( 663 / )
    ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วิจัย กฤษพงศ์ อยู่เย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61
รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61 ( 493 / )
    รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มงานเลขาน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ( 488 / )
    รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทำโดย นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินโค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการ
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้ สู่ความเป็รเลิศ สพม. 21 ( 489 / )
    รายงานการบริหารจัดการความรู้บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ต.ค../2561 : นวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ( 86403 / )
    โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 52644 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>