ชื่อ - นามสกุล :นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพม.21
หน้าที่หลัก :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ