[ pick743205 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
บวร บำเรอวงษ์
ชื่อเล่น : 
ปิ๊ก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/1/2527
อายุ : 
34
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pick743205@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
8/3 ม.2 ต.สะเดียว
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0946280153
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาโท