[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.80.32.33     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 799 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
รายงานการนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ( 805 / )
    รายงานผลการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศการเตรียมค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มรวมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 3685 / )
    การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนเชิงประสบการณ์ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative Learning) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
ถอดบทเรียนผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ( 745 / )
    แนวคิดการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ใส่ใจฝึกปฏิบัติ ขยายสู่งานประสานเครือข่ายความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานกับครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับศิลปะเพื่อเด็กด้อยโอกาส ( 834 / )
    ชื่อโครงการ “ศิลปะบำบัดพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาส” ภายใต้โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี” สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวิชัย สารบัณฑิต ครูกลุ่มสาระการเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
การเขียน Webpage ประเภท Text Editor ( 5430 / )
    ถอดบทเรียนครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นายสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 ชื่อผลงาน การเขียน Webpage ประเภท Text Editor *****************************************************************************
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดบึงกาฬ) ( 5780 / )
    การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. ชื่อ นางซ่อนกลิ่น กาหลง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม สหวิทยาเขต โซ่พิสัย – ปากคาด 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม โดยใช้ข้อสอบ O-Net 3 ปีย้อนหลัง ( 4410 / )
    การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. ชื่อ นางสะอาด พันธ์เดช และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สหวิทยาเขต โซ่พิสัย-ปากคาด 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. ชื่อผลงาน การพัฒนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 3712 / )
    การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชื่อ-สกุล นายสุเทพ กองมณีและคณะครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา โรงเรียน นาหนังพัฒนศึกษา สหวิทยาเขต พิสัยสรเดช ชื่อผลงาน เทคนิคการนิเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 808 / )
    การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน เดื่อวิทยาคาร สหวิทยาเขต ท่าบ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อผลงาน ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/มิ.ย./2560 : งานวิจัยการศึกษา
ตัวอย่างการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม.21 ( 785 / )
    ขอเชิญชวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัล เขียนวิธีปฏิบัติที่ดีลงเว็บไซต์ KM สพม .21 เพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นฐานข้อมูลของเขตพื้นที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>